Ребенок сильно потеет во сне: причины без температуры. Почему ребенок потеет во время сна